Hotline: 08-38205313

E-mail: info@bitracorp.com

VÔI CỤC CAO

VÔI CỤC CAO

Thương hiệu: BITRACORP

Xuất xứ: Việt Nam

CHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Thông số kỹ thuật:

Hàm lượng CaO                 : > 80%

Hàm lượng SiO2                 : 0.2 %

Hàm lượng Al2O3              : 0.75 %

Hàm lượng Fe2O3              : 0.14 %

Hàm lượng MgO                : 0.29 %

Hàm lượng Sulfur (S)        : 0.04 %

Hàm lượng Carbon (C)      : Nil

Hàm lượng Phospho (P)    : 87x10-4

2. Ứng dụng :

Xử lý môi trường, xử lý nước, sản xuất phân bón, xây dựng, luyện kim